Kiedy jesteś bardzo głodny, ale jedzenie jest gorące

 

44